Na čom nám záleží:
Našou prioritou je predovšetkým zabezpečiť našim zákazníkom čo najkvalitnejšiu prepravu. Preto kladieme veľký dôraz na výber našich zamestnancov a zároveň im pravidelne zabezpečujeme školenia, potrebné pre bezpečnú prepravu. Váš tovar je prepravovaný moderným dopravným parkom s emisiou škodlivín EURO6. Technický stav vozidiel je pravidelne kontrolovaný a udržiavaný v autorizovaných servisoch.
Cesta Vašej zásielky je riadená a monitorovaná satelitným systémom GPS, pomocou ktorého dokážeme určiť presnú polohu všetkých našich vozidiel v celej Európe. V záujme ochrany životného prostredia a taktiež kvôli rýchlejšiemu doručovaniu tovaru kombinujeme naše prepravy aj s inými druhmi dopravy.

V snahe ochrániť životné prostredie a znižovať dobu doručenia, kombinujeme naše prepravy so železničnou dopravou:

  • kamión prepravovaný na vlaku
  • náves prepravovaný na vlaku

         

Spoločnosť  Sodema s.r.o. dokáže zabezpečiť viacero druhov prepráv:

  • Špecializujeme sa na prepravy železa s muldovými návesmi, ktoré majú vyberateľnú podlahu na naloženie železných zvitkov do koryta návesu.
  • Máme vybavené vozidlá a vyškolených zamestnancov na prepravu nebezpečného tovaru ADR.
  • Zabezpečujeme aj kontajnerovú prepravu so špeciálnymi skladacími kontajnermi.