Transportné služby

Prepravné podmienky

Kariéra

Kontakt

Je pre nás dôležité:

  • zabezpečiť našim zákazníkom čo najkvalitnejšiu prepravu,
  • výber našich zamestnancov a pravidelné školenia potrebné pre bezpečnú prepravu,
  • moderný dopravný park s emisiou škodlivín EURO 5, EURO 6
  • technický stav vozidiel je kontrolovaný a udržiavaný v autorizovaných servisoch,
  • riadenie a monitorovanie zásielok satelitným systémom GPS,
  • kombinovanie prepravy aj s inými druhmi dopravy kvôli ochrane živ. prostredia.

V snahe ochrániť životné prostredie a znižovať dobu doručenia, kombinujeme naše prepravy so železničnou dopravou a lodnou dopravou:

  • kontajner prekladaný z lode na kamión,
  • kontajner prekladaný z vagóna na kamión,
  • kamión prepravovaný loďou,
  • kamión prepravovaný na vlaku.

Vozový park:

Dopravný park
spoločnosti sa skladá
zo 70 návesových
súprav s rôznymi
typmi nadstavieb.Viac nájdete tu…