Loading...
Home2019-02-14T21:04:09+01:00

Transportné služby

Prepravné podmienky

Kariéra

Kontakt

Je pre nás dôležité:

  • zabezpečiť našim zákazníkom spoľahlivú prepravu
  • pravidelné školenia našich zamestnancov
  • moderný dopravný park s emisiou škodlivín  EURO 6
  • technický stav vozidiel  udržiavaný v autorizovaných servisoch
  • riadenie a monitorovanie zásielok satelitným systémom GPS,
  • kombinácie prepráv aj s inými druhmi dopravy

V snahe ochrániť životné prostredie a znižovať dobu doručenia, kombinujeme naše prepravy so železničnou dopravou

  • kontajner prekladaný z vagóna na kamión
  • kamión prepravovaný na vlaku.

Vozový park:

Dopravný park
spoločnosti sa skladá
zo 9 mulových návesových
súprav s rôznymi
typmi nadstavieb.Viac nájdete tu…